Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

Během realizace tříletého projektu uspořádala každá partnerská škola pro své žáky zapojené do projektu v každém roce jeden workshop. V této aktivitě pokračovaly partnerské školy i ve školním roce 2013/2014.

27. 4. 2016 - Ve středu 27. dubna 2016 zorganizovala SPŠ Tábor odbornou exkurzi do cementárny v Radotíně. Exkurze se zúčastnilo 52 žáků.

Ve sledovaném prvním období udržitelnosti partnerské školy uskutečnily celkem 7 přehlídek žákovských projektů, jichž se zúčastnilo 124 žáků ze 7 škol. Projekty tematicky pokrývaly všechny oblasti, jimž je v projektu věnována pozornost. 

21. 3. 2016 - ISŠ technické Benešov připravila dvojitou exkurzi: do spalovnu v Malešicích a poté ve stejný den do pražského systému výstavby a provozu podzemních kolektorů. 

16. 3. 2016 - Zemědělská bioplynová stanice Dříteč byla zprovozněna v roce 2013 a výkonem 2000 kW patří v České republice k těm větším zařízením svého druhu.

22. 2. 2016 - V pondělí 22. února 2016 zorganizovala SPŠ Tábor odbornou exkurzi žáků ze tříd 3Sa a 3Sb do firmy Kermi ve Stříbře na výrobu designových otopných těles.

21. 1. 2016 - Koncem ledna navštívila čtyřčlenná skupina žáků Masarykovy střední školy Letovice bioplynovou stanici v obci Benešov na Blanensku v Jihomoravském kraji.

16. 9. 2015 - Stejně jako před rokem stal se Veletrh ForArch, konaný na pražském výstavišti v Letňanech, cílem exkurze žáků SPŠ Tábor. Výstava svým obsahem koresponduje s problematikou projektu.

Každá partnerská škola zapojená do projektu zřídila a využívá ve svých stávajících prostorách specializované pracoviště. Do odborné učebny SOŠ a SOU Hradec Králové můžete nahlédnout v připojené fotogalerii.

11. 9. 2015 - 19 žáků druhého ročníku Pozemního stavitelství SPŠ strojní a stavební Tábor zúčastnilo odborné exkurze do výrobního závodu Heluz v Dolním Bukovsku.