Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Žákovské workshopy v prvním roce udržitelnosti

Během realizace projektu uspořádala každá partnerská škola pro své žáky zapojené do projektu 3 workshopy. V rámci workshopu probíhaly speciální přednášky odborníků z firem, vysokých škol apod. s problematikou OZE a úspor energií, dále se žáci učili pod vedením odborných učitelů prezentovat své projekty, kultivovaně vystupovat na veřejnosti, diskutovat a obhajovat své názory na téma dané projektem.

V této aktivitě pokračovaly partnerské školy i ve školním roce 2013/2014, tedy v prvním sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 7 žákovských workshopů. Do nich se na 7 školách zapojilo 182 žáků z 11 tříd.

REALIZOVANÉ ŽÁKOVSKÉ WORKSHOPY

03.02.2014     SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
14.03.2014     Masarykova střední škola Letovice
25.03.2014     Střední škola – COPT Kroměříž
27.03.2014     VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
12.05.2014     ISŠ technická Benešov
19.06.2014     ESOZ Chomutov
12.09.2014     SPŠ strojní a stavební Tábor

Při organizaci workshopů pro žáky postupovaly partnerské školy individuálně. Některé zachovaly tradiční charakter workshopu tak, jak byly zvyklé z předchozího období, tzn. využití odborné učebny zřízené v rámci projektu, pozvání odborníka z praxe s přednáškou na dohodnuté téma, diskuse a poté seznámení s pravidly a nácvik prezentace. Například ISŠT Benešov se ale rozhodla spojit workshop s přehlídkou žákovských projektů nebo SOŠ Chomutov pojala workshop vzhledem na zařazení výuky OZE do učebních oborů ryze prakticky a prováděla ve svých odborných dílnách s žáky technická měření na tepelných čerpadlech a fotovoltaických panelech a žáci poté zasadili sazenice rychle rostoucích dřevin jako budoucí zdroj biomasy.

Zcela netradičně zvolila zemědělská škola z Tábora za místo konání workshopu okolí rakouského Lince, kam vycestovali žáci 1. a 2. ročníku. Výjezd se uskutečnil s podporou českobudějovického Energy Centre, které zajistilo odbornou náplň i doprovodný program, při němž účastníci navštívili odpadové hospodářství ve Freistadtu, podívali se na malou vodní elektrárnu a seznámili se s konstrukcí nízkoenergetického domu.

Fotogalerie: