Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Projekt realizuje celkem sedm škol, pokrývajících svým působištěm území celé České republiky. Tím je zajištěn celorepublikový dopad aktivit a výstupů z projektu.

Příjemcem dotace je: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, která je současně řešitelem jednoho z výukových modulů.

Jako spolupracující partnerské školy se k projektu připojily: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1995; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029; Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800 (k 1.9.2012 změna názvu školy na Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800); Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž, Nábělkova 539; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 (k 1.7.2012 změna názvu školy na Masarykova střední škola, Letovice, Tyršova 500); Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788. Každá z partnerských škol může přizvat ke spolupráci až tři tzv. satelitní školy ze svého regionu, čímž se vytvoří hustší síť spolupracujících škol a rozšíří se dopad aktivit a výsledků projektu.

Personálně je projekt zabezpečen těmito pozicemi:

  • hlavní manažer projektu
  • asistent hlavního manažera
  • finanční manažer projektu
  • koordinátor projektu
  • 2 metodici
  • ICT technik

 

Na každé z partnerských škol působí:

  • věcný manažer projektu
  • asistent věcného manažera
  • finanční manažer z partnerské školy
  • 4 odborní učitelé

 

Odborné přednášky a vedení odborných seminářů při workshopech a konferencích zabezpečují lektoři.