Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

Zamyšlení nad tím, zda je přítomnost elektromobilu v našem životě nezbytná nebo se jedná pouze o módní výstřelek a spalovací motor zůstane nadále hlavním energetickým zdrojem pro pohon automobilů.

Jak ochránit stávající a jak nově budované malé vodní elektrárny před škodami, způsobené stále častějšími a silnějšími povodněmi. O tom byla přednáška majitele jedné z takto postižených elektráren.

Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod.

Lukáš Čejna si jako vyučený tesař postavil s pomocí přátel Slaměnku, dům z přírodních materiálů, který vyhrál soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, přezdívanou Ekologický Oscar.

V rámci třetí celostátní konference se uskutečnilo pět odborných přednášek. První z nich přednesl Ing. Petr Vacek na téma vlivu výroby na ekologii tepelné izolace.

Vývojové trendy směřují k redukci počtu dílů, značné úsilí je věnováno snížení hmotnosti listů rotorů a současně zajištění jejich dostatečné pružnosti.

Potenciál využití větrné energie v České republice je situován do vhodných lokalit s rychlostí větru vyšší než 5 m/s. Připojená mapa ukazuje všechny české velké větrné elektrárny s výkonem nad 100 kW.

Pasívní domy patří k nejnovějšímu příspěvku stavebních projektantů při řešení otázky nízkoenergetického bydlení a hledání úspor tepelné energie ve stavebnictví.

Před zahájením rekonstrukce budovy za účelem snížení jejích tepelných ztrát je nezbytné zjistit místa s největším únikem energie. Druhá přednáška na konferenci v Pardubicích se zaměřila na toto téma.

Přednáška o možných úsporách energie ve stavebnictví předznamenala jedno z nosných témat odborné části první celostátní konference, uspořádané 23. září 2011 v Pardubicích.