Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Tepelné ztráty budov a jejich měření

Před zahájením rekonstrukce budovy za účelem snížení jejích tepelných ztrát je nezbytné zjistit místa s největším únikem energie. Druhá přednáška Ing. Jiřího Veselého na celostátní konferenci v Pardubicích dne 23. září 2011 se zaměřila na toto téma.

(ilustrační obrázek: Testo, s.r.o.)

Obsah přednášky Ing. Jiřího Veselého na téma:
TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOV A JEJICH MĚŘENÍ

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF01/02

Druhy tepelných ztrát
- prostupem stavebními prvky a konstrukcemi (střechou, stropem, stěnou, okny a dveřmi, podlahou, nevytápěnými prostory)
- větráním

Tepelné mosty
- systémové, nahodilé, v tepelných vazbách
- stavební, geometrické, systematické
- konvektivní (prouděním z důvodu netěsností)

Termovizní měření tepelných ztrát stavebních konstrukcí
- zjištění lokálních, lineárních a dalších míst zvýšených tepelných ztrát budov
- kontrola kvality provedených prací před převzetím stavby
- detekce kritických míst s potencionálním výskytem plísní
- vyhledání prasklin v obvodovém plášti budovy
- vyhledání poškození či zeslabení komínových těles

Termovizní měření tepelných ztrát v systému TZB
- vyhledání závad podlahového vytápění, lokalizace místa úniku topné kapaliny
- odhalení závad špatné tepelné izolace rozvodů nebo akumulačních nádob
- odhalení závad na elektrických zařízeních, jističů, pojistek a jejich včasná výměna