Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

Partnerské školy na základě získaných zkušeností dávají přehlídkám žákovských projektů různou podobu. Největší prostor a tím i dostatečný čas na prezentaci včetně nezbytné diskuse tentokrát vznikl na SPŠ Tábor, která jim věnovala celkem čtyři dny.

Žákovské projekty a jejich přehlídky jsou nedílnou součástí vyučovacího procesu. Mají přímý dopad na postoje žáků k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, na jejich znalosti a schopnost prezentovat a obhajovat vlastní názory.

Ve sledovaném prvním období udržitelnosti partnerské školy uskutečnily celkem 7 přehlídek žákovských projektů, jichž se zúčastnilo 124 žáků ze 7 škol. Projekty tematicky pokrývaly všechny oblasti, jimž je v projektu věnována pozornost.