Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Přehlídkám žákovských projektů svědčí rozmanitost

Sérii soutěžních přehlídek žákovských projektů zahájili 16. 12. 2015 žáci na Střední škole – Centru odborné přípravy technickém v Kroměříži (SŠ-COPT). V přednáškovém sále místní školy se představilo šest projektů, tradičně s tématikou obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného života. Následovala Masarykova střední škola Letovice, kde se soutěžní přehlídka žákovských projektů uskutečnila 16. února 2016 a bylo na ní prezentováno 14 prací s tématy využití bioplynu, nízkoenergetické domy apod. Další v pořadí byla 7. 4. 2016 Střední průmyslová škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové. V rámci její soutěžní přehlídky byly do kategorie OZE zařazeny tyto tři práce: Bukovský – Geotermální energie, Jirouch – Energetické štítky budov, Jirka – Rychle rostoucí dřeviny. O čtyři dny později, 11. 4. 2016 uspořádala svou první přehlídku Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Zde bylo cílem jednotlivých prací prohloubení znalostí v oblasti tepelných izolací, získávání energie z alternativních zdrojů a úspor energie v pozemních stavbách. Druhá táborská přehlídka pak byla rozložena do období 16. až 20. 9. 2016. Studenti své projekty přednášeli formou prezentace, na jejímž závěru byla diskuse, při níž posluchači kladli otázky týkající se daného tématu. Seriál přehlídek uzavřela ISŠ technická Benešov deseti prezentovanými projekty, mezi nimiž byl jako nejlepší vyhlášen příspěvek Patricka Vítka na téma větrná energie.
 

Ve sledovaném třetím období udržitelnosti partnerské školy uskutečnily celkem 6 přehlídek žákovských projektů, na nichž bylo představeno 58 žákovských projektů z 5 škol. Přehlídky byly organizovány jako jednodenní, SPŠ strojní a stavební Tábor uspořádala dvě přehlídky, tu druhou, zaměřenou převážně na stavebnictví, pojala jako program rozdělený do tří dnů, aby vznikl dostatečný prostor pro diskusní část a rozbor představeného tématu odborným učitelem. Projekty tematicky pokrývaly všechny oblasti, jimž je v projektu věnována pozornost.