Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

Prvním titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Význam, přehled a celkové využití energetickcýh zdrojů. Slouží jako úvod k ostatním šesti učebnicím.

Druhým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Biomasa pro energii. Představuje energetické rostliny a další druhy biomasy, popisuje jejich zpracování pro potřeby energetiky a biotechnologické využití včetně využití bioodpadu.

Třetím titulem v řadě, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Solární energie, v níž se dozvíte o pasivním i aktivním využití sluneční energie, o kolektorech i fotovoltaických systémech, jejich konstrukci, výhodách i nevýhodách.

Čtvrtým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Tepelná čerpadla. Je v ní popsán význam a využití energie akumulované v našem okolí. Dále se autoři podrobně zabývají principem činnosti, rozdělením a využitím tepelných čerpadel.

Pátým titulem v řadě, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Úspora energie ve stavebnictví se zaměřením na energeticky úsporné budovy, jejich energetickou náročnost, výpočet tepelných ztrát a využití obnovitelných zdrojů energie.

Šestým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Větrná energie. Studenti se dozví, jaký význam a využití má větrná energie jako obnovitelný zdroj, jaké jsou typy větrných elektráren a jaké jsou podmínky pro jejich výstavbu.

Sedmým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Vodní energie. V ní se dozvíte, jaký je význam a využití vodních zdrojů, co jsou vodní turbíny a motory, jak probíhá montáž vodní turbíny a vše podstatné o vodních elektrárnách.