Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Vodní energie

Sedmým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Vodní energie. V ní se dozvíte, jaký je význam a využití vodních zdrojů, co jsou vodní turbíny a motory, jak probíhá montáž vodní turbíny a vše podstatné o vodních elektrárnách.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Vodní energie najdete tyto kapitoly: využívané zdroje energie, vodní energie, malé vodní elektrárny (základní parametry, spád, průtok turbínou, výkon a výroba elektrické energie, stavební řešení, vtokové objekty, přivaděče a odpady, strojní zařízení, turbíny, elektrické generátory, řídící, měřící a regulační systém), odborná dokumentace a povolení, postup při realizaci malé vodní elektrárny.

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodika.