Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ

Základním cílem projektu je vytvořit 7 vzdělávacích modulů s náplní využívání obnovitelných zdrojů energií (OZE) a úspory energií podle obsahových a kompetenčních rámců a jejich zavedení do školních vzdělávacích programů (ŠVP) ve vybraných středních školách, materiálně a personálně zajištit takovou výuky včetně metodické podpory a evaluace výuky. Pro splnění tohoto cíle je vytvořena síť partnerských škol, spolupracujících firem a odborníků z oblasti strojírenství, energetiky, stavebnictví, elektrotechniky, zemědělství a výzkumu.

Číslo výzvy:           14
Oblast podpory:     1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel:         MŠMT
Žadatel:                 SPŠ strojní a stavební, Tábor
Název projektu:      Zelený most mezi školou a praxí
Registrační číslo:   CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Ke každému ze sedmi modulů vzniknou učební texty a další doplňkové učební materiály. V tomto pojetí se jedná o první ucelený program vzdělávání zabývající se využíváním OZE a energetickými úsporami v rámci ČR. Moduly jsou následující: Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů, Biomasa pro energii, Solární energie, Tepelná čerpadla, Úspora energie ve stavebnictví, Větrná energie, Vodní energie.

V rámci projektu bude realizováno 8 aktivit: Tvorba odborných modulů, Pořádání exkurzí, Technické vybavení zúčastněných škol učebními pomůckami, modely, technologiemi, audiovizuálními pomůckami, Uspořádání tří celostátních konferencí, Uspořádání přehlídek žákovských projektů, Pořádání přednášek odborníků z praxe pro žáky škol a jejich učitele, Pořádání workshopů pro žáky, Pořádání společných workshopů pro učitele partnerských škol. Cílovou skoupinou  jsou žáci učebních a studijních oborů středních škol.

Časový harmonogram projektu

délka projektu: 36 měsíců
zahájení: 1. října 2010 / ukončení: 30. září 2013