Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

OBSAHOVÉ A KOMPETENČNÍ RÁMCE

Obsahové a kompetenční rámce byly vytvořeny ještě před zahájením práce na tomto projektu. Jsou dílem pracovní skupiny, jejíž činnost na podnět Národního ústavu pro vzdělávání řídilo přímo Ministerstvo životního prostředí. Výsledkem jsou rámce, s jejichž obsahem se můžete seznámit v připojených přílohách pod článkem. Na jejich základě pak vznikly tematické okruhy (moduly), rozpracované a ověřované sedmi partnerskými školami projektu.

Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů (kategorizace energetických zdrojů, charakteristika obnovitelných zdrojů, výhody a nevýhody užití OZE, energetické úspory, udržitelný rozvoj). Tento modul vznikl po dohodě řešitelů projektu jako samostatný tematický okruh, obsahuje vstupní problematiku do všech zbývajících modulů. Jeho řešení garantuje VOŠ a SZeŠ Tábor, ověřuje SOŠ a SOU Hradec Králové.

Biomasa pro energii (biomasa a její produkce, energetické rostliny a další druhy biomasy, zpracování biomasy pro energetické využití, energetické využití biomasy, biotechnologické využití biomasy, využití bioodpadů). Řešení modulu garantuje SOŠ SOU - MŠP Letovice, ověřuje VOŠ a SZeŠ Tábor.

Solární energie (význam a využití solární energie, solární kolektory a solární systémy, fotovoltaické systémy, podpora a osvěta využívání solární energie). Řešení modulu garantuje SŠ – COPT Kroměříž, ověřuje SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Tepelná čerpadla (význam a využití energie akumulované v prostředí, druhy a konstrukce tepelných čerpadel). Řešení modulu garantuje SŠ energetická a stavební Chomutov, ověřuje ISŠ technická Benešov.

Úspora energie ve stavebnictví (materiály, snižování energetické náročnosti, úspora energie ve stavebnictví, ekologicky šetrné stavby, legislativa). Řešení modulu garantuje SPŠ strojní a stavební Tábor, ověřuje SOŠ – COPT Kroměříž.

Větrná energie (význam a využití větrné energie, větrné elektrárny, podmínky pro stavbu větrných elektráren), Řešení modulu garantuje SOŠ a SOU Hradec Králové, ověřuje SŠ energetická a stavební Chomutov.

Vodní energie (význam a využití vodních zdrojů energie, vodní turbíny a motory, montáž turbín, vodní elektrárny). Řešení modulu garantuje ISŠ technická Benešov, ověřuje SPŠ strojní a stavební Tábor.