Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

K ČEMU JE DOBRÝ KONTROLNÍ DEN

Kontrolní dny tvoří nedílnou součást práce týmu projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153, přestože nejsou samostatnou aktivitou. Jejich smyslem je zajistit pomocí pravidelných schůzek realizačního týmu kontrolu nad plněním aktivit, nad dodržováním časového harmonogramu a nad proporcionálním čerpáním rozpočtu.

Zpravidla se ho zúčastňují členové vedení projektu, tvořené hlavním manažerem, jeho asistentem, koordinátorem, metodiky a finančním manažerem projektu a věcní manažeři partnerských škol společně se svými finančními manažery. Podle potřeby mohou být pozváni další členové realizačního týmu nebo jiní hosté.

Termíny konání kontrolních dnů jsou nastaveny tak, aby se tým sešel vždy jednou za tři měsíce, pro jedno monitorovací období se tedy jedná o dvě schůzky. Současně jsou termíny v časovém harmonogramu voleny tak, aby kontrolní den vždy předcházel plnění některé významné aktivity pro dané čtvrtletní období (například celostátní konference, workshop učitelů, přehlídky studentských projektů apod.)

V době udržitelnosti (1. 10. 2013 – 30. 9. 2018) se kontrolní dny konají po dohodě partnerských škol pouze jedenkrát do roka, a to vždy na jaře daného monitorovací období, pokud si výjimečné okolnosti nevynutí změnu.

Časový harmonogram a místo konání kontrolních dnů:

KD 01    11.11.2010     SPŠ strojní a stavební, Tábor
KD 02    25.02.2011     SŠ-COP technickohospodářské, Praha 9
KD 03    25.05.2011     ISŠ technická, Benešov
KD 04    29.08.2011     SŠ stavební a energetická, Chomutov
KD 05    24.11.2011     SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
KD 06    28.02.2012     SŠ-COP technické, Kroměříž
KD 07    10.05.2012     SOŠ a SOU – Masarykovy školy práce, Letovice
KD 08    30.08.2012     VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor
KD 09    29.11.2012     ISŠ technická, Benešov
KD 10    14.02.2013     SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov
KD 11    16.05.2013     SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
KD 12    29.08.2013     SŠ-COP technické, Kroměříž

KD 13    17.04.2014     Masarykova střední škola, Letovice
KD 14    21.05.2015     VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor
KD 15    19.05.2016     ISŠ technická, Benešov