Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Biomasa pro energii

Druhým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Biomasa pro energii. Jsou v ní představeny energetické rostliny a další druhy biomasy, popisuje se jejich zpracování pro potřeby energetiky a biotechnologické využití včetně využití bioodpadu.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Biomasa pro energii najdete tyto kapitoly: biomasa a její produkce, biomasa a její členění, další biomasa využitelná jako zdroj energie, zpracování biomasy pro energetické využití a její distribuce, energetické využití biomasy, biotechnologické využití, využití dalších chemických procesů pro zpracování biomasy, využití bioodpadu.

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodika.