Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Větrná energie

Šestým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Větrná energie. Studenti se z učebnice dozví, jaký význam a využití má větrná energie jako obnovitelný zdroj, jaké jsou typy větrných elektráren a jaké jsou podmínky pro jejich výstavbu.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Větrná energie najdete tyto kapitoly: význam a využití větrné energie včetně ekonomického zhodnocení, energie větru (přeměna energie, typologie větrných elektráren, části moderní větrné elektrárny, účinnost, dosažitelný výkon), podpora a osvěta při využívání větrné energie (větrná elektrárna a krajinný ráz, její vztah k avifauně a k šíření radiového a televizního signálu).

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodika.