Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Tepelná čerpadla

Čtvrtým titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Tepelná čerpadla. Je v ní popsán význam a využití energie akumulované v našem okolí. Dále se autoři podrobně zabývají principem činnosti, rozdělením a využitím tepelných čerpadel.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Tepelná čerpadla najdete tyto kapitoly: historie tepelných čerpadel, princip činnosti tepelného čerpadla, hlavní části tepelného čerpadla, zdroje nízkopotenciálního tepla, dimenzování tepelných čerpadel, ekonomická efektivnost tepelných čerpadel, další konstrukční řešení tepelných čerpadel, využití tepelných čerpadel. další součásti a příslušenství tepelného čerpadla a otopných soustav, ovládání tepelnéhpo čerpadla, příklady montáže tepelného čerpadla.

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodika.