Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Význam, přehled a celkové využití energetickcýh zdrojů

Prvním titulem, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Význam, přehled a celkové využití energetickcýh zdrojů. Jak z jejího názvu vyplývá, představuje úvodní vstup do problematiky trvale udržitelného rozvoje z pohledu energetickcýh zdrojů a dává základní přehled o obnovitelných zdrojích energie, jejich druzích, charakterizuje je a popisuje výhody a nevýhody při jejich využívání. Současně klade důraz na význam energetickcýh úspor.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Význam, přehled a celkové využití energetickcýh zdrojů najdete tyto kapitoly: pojem energie, energie a Země, neobnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje, historie využívání energie, obnovitelné zdroje energie jako jedna z cest k udržitelnému rozvoji.

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodiky.