Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Úspora energie ve stavebnictví

Pátým titulem v řadě, který vznikl v rámci projektu, je kniha s názvem Úspora energie ve stavebnictví se zaměřením na energeticky úsporné budovy, jejich energetickou náročnost, výpočet tepelných ztrát a využití obnovitelných zdrojů energie.

Při realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí - environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0153 byl vytvořen soubor sedmi učebnic, které poskytují ucelený pohled na současné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a způsobů, jak šetřit energiemi. Učebnice jsou určeny studentům středních a vyšších odborných škol a dále všem zájemcům.

V učebnici Úspora energie ve stavebnictví najdete tyto kapitoly: legislativa a zákonné normy, energeticky úsporné budovy, výpočet tepelných ztrát budov a posouzení jejich energetické náročnosti, technická zařízení budov pro energeticky úsporné budovy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov.

Celá učebnice je k dispozici v elektronické podobě v příloze této zprávy stejně jako charakteristika výukového modulu a metodika.