Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

V této aktivitě pokračovaly partnerské školy i ve školním roce 2015/2016, tedy ve třetím sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 104 žáků z 8 tříd.

16. 9. 2016 - Exkurze do Ekocentra Vlašim byla určena žákům prvního a druhého ročníku nástavbového studia oborů Provozní elektrotechnika a Provozní technika z CŠOP Vlašim a ISŠ technické Benešov.

29. 6. 2016 - Dvacet žáků tříd E2 a R3 z ISŠ Nová Paka navštívili v závěru minulého školního roku Labskou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové.

22. 6. 2016 - SOŠ ESOZ Chomutov opět po roce navštívila s vybranou skupinou svých pěti žáků stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově - Nové Spořice.

26. 5. až 22. 6. 2016 - Partnerská škola z Chomutova připravila na jarní období pro své žáky sérii exkurzí do fotovoltaické elektrárny. Zapojeni byli žáci pěti tříd v celkovém počtu 103.

Každá partnerská škola zapojená do projektu zřídila a využívá ve svých stávajících prostorách specializované pracoviště. Do odborné učebny SPŠ strojní a stavební Tábor můžete nahlédnout v připojené fotogalerii.

Partnerské školy na základě získaných zkušeností dávají přehlídkám žákovských projektů různou podobu. Největší prostor a tím i dostatečný čas na prezentaci včetně nezbytné diskuse tentokrát vznikl na SPŠ Tábor, která jim věnovala celkem čtyři dny.

Žákovské workshopy zůstaly důležitou součástí aktivit partnerských škol také ve druhém sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 205 žáků z 12 tříd.

 

25. 5. 2016 - Do známé ekovesnice Hostětín se v květnu vypravila z Letovic třída 1E (25 žáků) Masarykovy střední školy s dvojicí pedagogického dozoru, aby se seznámila s centrem Veronica.

Žákovské projekty a jejich přehlídky jsou nedílnou součástí vyučovacího procesu. Mají přímý dopad na postoje žáků k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, na jejich znalosti a schopnost prezentovat a obhajovat vlastní názory.