Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

V této aktivitě pokračovaly partnerské školy i ve školním roce 2015/2016, tedy ve třetím sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 104 žáků z 8 tříd.

16. 9. 2016 - Exkurze do Ekocentra Vlašim byla určena žákům prvního a druhého ročníku nástavbového studia oborů Provozní elektrotechnika a Provozní technika z CŠOP Vlašim a ISŠ technické Benešov.

29. 6. 2016 - Dvacet žáků tříd E2 a R3 z ISŠ Nová Paka navštívili v závěru minulého školního roku Labskou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové.

22. 6. 2016 - SOŠ ESOZ Chomutov opět po roce navštívila s vybranou skupinou svých pěti žáků stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově - Nové Spořice.

Partnerské školy na základě získaných zkušeností dávají přehlídkám žákovských projektů různou podobu. Největší prostor a tím i dostatečný čas na prezentaci včetně nezbytné diskuse tentokrát vznikl na SPŠ Tábor, která jim věnovala celkem čtyři dny.

Každá partnerská škola zapojená do projektu zřídila a využívá ve svých stávajících prostorách specializované pracoviště. Do odborné učebny SPŠ strojní a stavební Tábor můžete nahlédnout v připojené fotogalerii.

26. 5. až 22. 6. 2016 - Partnerská škola z Chomutova připravila na jarní období pro své žáky sérii exkurzí do fotovoltaické elektrárny. Zapojeni byli žáci pěti tříd v celkovém počtu 103.

Žákovské projekty a jejich přehlídky jsou nedílnou součástí vyučovacího procesu. Mají přímý dopad na postoje žáků k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, na jejich znalosti a schopnost prezentovat a obhajovat vlastní názory.

Žákovské workshopy zůstaly důležitou součástí aktivit partnerských škol také ve druhém sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 205 žáků z 12 tříd.

 

25. 5. 2016 - Do známé ekovesnice Hostětín se v květnu vypravila z Letovic třída 1E (25 žáků) Masarykovy střední školy s dvojicí pedagogického dozoru, aby se seznámila s centrem Veronica.