Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Ekocentrum Vlašim

16. 9. 2016 - Exkurze do Ekocentra Vlašim byla určena žákům prvního a druhého ročníku nástavbového studia oborů Provozní elektrotechnika a Provozní technika z CŠOP Vlašim a ISŠ technické Benešov. Celkem se jich zúčastnilo 29 za doprovodu dvou pedagogů. Součástí programu byla prakticky orientovaná soutěž, při níž si žáci měli uvědomit vyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů energie a jejich nerovnoměrné využívání v různých částech světa. V rámci exkurze navštívili žáci Chráněnou krajinnou oblast Blaník, kterou si po přesunu do Louňovic pod Blaníkem prošli po naučné stezce až na rozhlednu Blaník.

Fotogalerie: