Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Sluneční elektrárna Chomutov

26. 5. až 22. 6. 2016 - Partnerská škola z Chomutova připravila na jarní období pro své žáky sérii exkurzí do fotovoltaické elektrárny. Zapojeni byli žáci pěti tříd v celkovém počtu 103. V rámci exkurzí se jejich účastníci seznámili s principem činnosti fotovoltaické elektrárny, s efektivitou jejího využití a s legislativou spojenou s dodávkami energie z obnovitelných zdrojů do elektrické sítě.

26.05.2016     třída MEPO2 / počet žáků 8
07.06.2016     třída BO2 / počet žáků 27
08.06.2016     třída TPO1 / počet žáků 24
20.06.2016     třída ME1 / počet žáků 19
22.06.2016     třída BO1 / počet žáků 25

Fotogalerie: