Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Žákovské projekty ve druhém období udržitelnosti

Tato aktivita, která přesahuje i do pětiletého období udržitelnosti, si klade za cíl zjistit dopad výuky vybraných témat z oblasti obnovitelných zdrojů energie na postoj žáků k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti, na jejich znalosti a povědomí a schopnost prezentovat vlastní názory formou psaného textu a jeho obhajoby před spolužáky. Současně je možné touto formou rozšířit probíraná témata nad rámec RVP, protože zpracování projektů není závislé na stanoveném počtu vyučovacích hodin.

Ve sledovaném období partnerské školy uskutečnily celkem 6 jednodenních přehlídek žákovských projektů, v jednom případě (ESOZ Chomutov) byla přehlídka dvoudenní. Představeno bylo 57 žákovských projektů z 5 škol.

REALIZOVANÉ PŘEHLÍDKY ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ

07.04.2015     SPŠ strojní a stavební Tábor
22.04.2015     Masarykova střední škola Letovice
24.04.2015     SPŠ strojní a stavební Tábor
11.05 2015     ESOZ Chomutov
12.05 2015     ESOZ Chomutov
05.06.2015     VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
12.06.2015     ISŠ technická Benešov