Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Účast žáků ve workshopech stoupá

Žákovské workshopy zůstaly důležitou součástí aktivit partnerských škol také ve školním roce 2014/2015, tedy ve druhém sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 205 žáků z 12 tříd. Při organizaci workshopů pro žáky postupovaly partnerské školy individuálně. Některé zachovaly tradiční charakter workshopu tak, jak byly zvyklé z předchozího období, tzn. využití odborné učebny zřízené v rámci projektu, pozvání odborníka z praxe s přednáškou na dohodnuté téma, diskuse a poté seznámení s pravidly a nácvik prezentace. V některých školách ale hledali jiné způsoby a metody, jak motivovat žáky, a tak například VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor uspořádala svůj workshop jako výjezdní akci.

REALIZOVANÉ ŽÁKOVSKÉ WORKSHOPY

24.10.2014     SPŠ strojní a stavební Tábor
20.01.2015     Masarykova střední škola Letovice
17.02.2015     Střední škola – COPT Kroměříž
07.04.2015     SPŠ strojní a stavební Tábor
21.05.2015     VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
25.06.2015     ISŠ technická Benešov

SPŠ strojní a stavební Tábor rozšířila témata, původně zařazená do projektu, o aktuální problematiku elektromobility, o níž referoval místopředseda Asociace elektromobilního průmyslu České republiky PhDr. Jiří Vlk. Žáci se pak v rámci workshopu mohli naživo seznámit s jedním z nejúspěšnějších světových elektromobilů, sportovním vozem Tesla a také s funkcí školní dobíjecí elektrostanice.

Masarykova střední škola Letovice využila vlastního tepelného hospodářství včetně instalovaného tepelného čerpadla, kogenerační jednotky nebo solárních systémů, o němž přednášel Ing. Jaroslav Doskočil a současně pozvala další odborníky z praxe, kteří přednášku rozšířili o své poznatky.

Při workshopu na SŠ-COPT Kroměříž absolvovali žáci 2 přednášky na téma Vývojové trendy větrných elektráren (Ing. Bc. Miloslav Otýpka) a Výroba, zpracování a využití biomasy (Mgr. Martin Doležal). Současně zpracovali šest zadaných problémových okruhů, které se pak staly základem projektů, přihlášených do technických soutěží.

SPŠ strojní a stavební Tábor zorganizovala ve sledovaném období ještě jeden workshop. Ten druhý se konal na jaře 2015 a byl určen žákům druhého ročníku zaměření Technická zařízení budov a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství. Hlavním tématem žákovského workshopu byla problematika obnovitelných zdrojů energie. S touto problematikou studenty seznámila Ing. Monika Machová Wittingerová z občanského sdružení Jihočeské matky. Přednáška byla doplněna ilustračními schématy, grafy a obrázky. Následovala diskuse.

Tradičně nezvyklý způsob zvolila zemědělská škola z Tábora, která své žáky vyvezla mimo své působiště. Tentokrát se jejím cílem stal šumavský Vimperk, kde se zaměřili na zpracování odpadu a jeho využití v energetickém hospodářství města.

ISŠT Benešov pojala svůj workshop klasickým způsobem. V jeho průběhu si žáci vyslechli základní informaci o obnovitelných zdrojích od ing. Miloslava Procházky, následovala přednáška ing. Antonína Vošického na téma alternativní pohony motorových vozidel a poté v pracovní části žáci sami připravili prezentaci o činnosti větrné elektrárny a malé vodní elektrárny. 

Fotogalerie: