Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Soutěžní přehlídky pokračují i po ukončení projektu

Během realizace projektu uspořádala každá partnerská škola dvě soutěžní přehlídky žákovských projektů s tematikou OZE a úspor energií pro žáky svého regionu. Tyto přehlídky se uskutečnily v dubnu 2011 a v dubnu 2012, autoři nejlepších prací z každé partnerské školy byli vybráni a prezentovali výsledky své práce na celostátních konferencích projektu.

S přehlídkami žákovských projektů měly partnerské školy velmi dobré zkušenosti. Práce na zadaném tématu, která často překračuje obsahem běžnou náplň vyučovacích hodin podle rozsahu stanoveném vzdělávacími moduly OZE, rozvíjí u žáků jejich samostatnost a schopnost zpracovat větší množství informací najednou. Současně se žáci učí prezentovat před vrstevníky nebo před odbornou veřejností závěry své práce, a to po stránce verbální, tak i grafické.

Ve sledovaném období partnerské školy uskutečnily celkem 7 přehlídek žákovských projektů, jichž se zúčastnilo 124 žáků ze 7 škol. Přehlídky byly organizovány jako jednodenní, některé školy připravily pro prezentace dvoudenní program a jiní rozložili přehlídky do několika různých dnů v průběhu roku. Projekty tematicky pokrývaly všechny oblasti, jimž je v projektu věnována pozornost.

REALIZOVANÉ PŘEHLÍDKY ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ

08.01.2014     Střední škola – COPT Kroměříž
23.03.2014     SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
12.05.2014     ISŠ technická Benešov
02.06.2014     ESOZ Chomutov
11.06.2014     VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
12.06.2014     Masarykova střední škola Letovice
24.06.2014     SPŠ strojní a stavební Tábor