Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Malá vodní elektrárna a povodně

Povodně jsou na území Čech mapovány od 13. století a patří k životu lidí od řeky. Jejich četnost a intenzita v posledních letech však stoupá. Jak ochránit stávající a jak nově budované malé vodní elektrárny před škodami, způsobené stále častějšími a silnějšími povodněmi, o tom byla přednáška majitele jedné z takto postižených elektráren.

(foto: Eduard Stach)

Obsah semináře Ing. Eduarda Stacha, CSc. na téma:
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA A POVODNĚ

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF03/04

Historické záznamy o povodních
- na území ČR mapováno od 13. století
- četnost stoupá (v současnosti přesnější evidence)

Druhy povodní
- celorepublikové a lokální
- velké povodně a povodně bleskové

Způsoby moderní statistické evidence
- příklad z Klenovic na Lužnici v roce 2013
- měření dopadu stoupající hladiny v Klenovicích na povodeň v Bechyni 2013

Ukázky dopadu povodní na MVE na Lužnici v posledním desetiletí

Jak ochránit stávající MVE proti povodním
- zamezení průniku vody do stavby
- zesílení zdiva proti tlaku vody
- instalace čerpadel na odčerpání průsaků

Jak ochránit nově budované MVE proti povodním
- volit konstrukci budovy odolnou proti tlaku vody
- strojovna postavena vodotěsně
- dostatečně dimenzovaná čerpadla na odsávání průsaků