Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální bioodpady. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod.

(foto: Martin Klíma)

Obsah semináře Ing. Josefa Marouška na téma:
BIOPLYNOVÉ STANICE

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF03/03

Zdroje plynu
- mokřady, sedimenty, trávicí ústrojí, rýžová pole
- uskladněný hnůj a kejda, skládky odpadů (skládkový plyn)
- anaerobní čistírny odpadních vod (ČOV), bioplynové stanice (BPS)

Bioplyn
- použití (teplo, výroba elektrické energie, pohon dopravních psotředků)
- složení bioplynu
- princip tvorby bioplynu

Kukuřice jako energetická rostlina pro bioplynovou stanici

Co všechno zpracují bioplynové stanice
- bioodpady z domácností a podnikatelských provozů
- odpady z chovu hospodářských zvířat
- cíleně pěstovanou biomasu (kukuřice, řepka, senáž)

Princip činnosti bioplynové stanice
- suchá fermentace
- mokrá fermentace

Mapa rozšíření bioplynových stanic v ČR
- zemědělské, komunální, istatní
- rozdělení dle výkonu