Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Obsah rubrik

Jak napovídá větrná mapa českých zemí, vytvořená v Ústavu fyziky atmosféry akademie věd ČR, jsou Krušné hory vhodným místem pro instalaci větrných elektráren.

Tepelná čerpadla byla doménou chomutovského partnera projektu, proto na třetím workshopu odborných učitelů, konaném v Chomutově, nesměla chybět přednáška na toto téma.

Druhá přednáška jako součást workshopu odborných učitelů, konaného 26. června 2012 v Letovicích, byla zaměřena na metodiku práce odborných učitelů při výuce zpracovaných témat. 

Součástí workshopu odborných učitelů, který se uskutečnil 26. června 2012 na zámku v Letovicích, byly dvě přednášky dr. Kvasničkové. První z nich se týkala trvale udržitelného rozvoje lidstva.

Odpolední část prvního workshopu pro odborné učitele v Hradci Králové (27. ledna 2011) vyplnila přednáška v informačním centru Obnovitelné zdroje skupiny ČEZ a prohlídka malé vodní elektrárny Hučák.

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 uspořádala SPŠ Tábor ve spolupráci s partnerskou královéhradeckou SOŠ a SOU z Hradební ulice první z workshopů pro odborné učitele, který se konal v Hradci Králové.