Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Úspora energie ve stavebnictví

Ing. Veselý patří jako expert českobudějoivkého Energy Centre k významným zastáncům takového způsobu moderního stavitelství, které vede k minimalizaci tepelných ztrát při nové výstavbě i rekonstrukcích starých staveb. Jeho úvodní přednáška o možných úsporách energie ve stavebnictví předznamenala jedno z nosných témat odborné části první celostátní konference, uspořádané 23. září 2011 v Pardubicích.

(ilustrační obrázek: Heluz)

Obsah přednášky Ing. Jiřího Veselého na téma:
ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF01/01

Moderní stavební materiály
- tepelně izolační vlastnosti moderních stavebních materiálů
- jak správně volit vhodný izolační materiál

Způsoby snižování energetické náročnosti budov
- zateplování stávajících budov
- komplexní rekonstrukce budov včetně výměny okenních a dveřních výplní, zateplení střechy a výměny zdroje tepla
- výstavba nových budov (nízkoenergetické, pasivní, aktivní domy, dřevostavby)

Legislativní rámec
- stavební zákon
- související předpisy MŽP
- jak investovat energeticky nenáročnou stavbu