Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Větrné elektrárny v ČR a ve světě

Potenciál využití větrné energie v České republice je situován do vhodných lokalit s rychlostí větru vyšší než 5 m/s. Připojená mapa ukazuje všechny české velké větrné elektrárny s výkonem nad 100 kW. Na srovnání stavu využívání větrné energie u nás a ve světě se zaměřila přednáška Ing. Jiřího Špičáka, kterou přednesl jako součást první celostátní konference v Pardubicích v září 2011.

Obsah přednášky Ing. Jiřího Špičáka na téma:
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR A VE SVĚTĚ

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF01/04

Větrné elektrárny a jejich charakteristické znaky
- druhy používaných větrných elektráren
- systémy připojené k síti
- samostatné (ostrovní) systémy

Na co je třeba dbát při instalaci nové větrné elektrárny
- výběr vhodného místa
- přírodní podmínky
- podmínky připojení k distribuční síti
- právní předpisy
- názory zastánců a odpůrců

Vývoj počtu a výkonu nově instalovaných větrných elektráren v ČR
- mapa větrných elektráren na území ČR
- trvalý pokles nově instalovaného výkonu

Vývoj počtu a výkonu nově instalovaných větrných elektráren ve světě
- Evropa
- ostatní svět