Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Vliv výroby na ekologii výrobku

V rámci třetí celostátní konference se uskutečnilo pět odborných přednášek. První z nich přednesl Ing. Petr Vacek ze společnosti Saint-Gobain Construction Producs CZ a.s., divize Isover Praha na téma vlivu výroby na ekologii tepelné izolace.

(ilustrační obrázek: Saint-Gobain Construction Producs CZ a.s., divize Isover Praha)

Obsah semináře Ing. Petra Vacka na téma:
VLIV VÝROBY NA EKOLOGII VÝROBKU

registrační číslo přednášky CZ.1.07/1.1.00/14.0153/KNF03/01

Druhy vlivů na ekologii výrobku při výrobě tepelné izolace

Jak může výrobní závod ovlivnit ekologii výrobku:
- minerální čedičová vlna (vliv závodu vysoký) … popis výroby
- pěnový polystyren (vliv závodu relativně malý) … popis výroby

Jak se dokumentuje ekologie výroby:
- sledované prvky a částice (SO2, NO2, CO, prach, formaldehyd, amoniak, fenol)
- limity sledovaných prvků a částic
- veřejné informace v rámci IRZ
- environmentální profil společnosti

Environmentální profil společnosti, z čeho se tvoří (příklad):
- recyklace výrobních odpadů - emise ve srovnání se stanovenými limity
- celková produkce emisí
- množství emisí CO2 na vyrobenou tunu daného výrobku
- doba otevření nouzových komínů
- spotřeba nízkopentanové suroviny
- celková spotřeba vody

Možnosti recyklace
- strategie (minimalizace odpadů a maximalizace podílu recyklovaného materiálu)
- data z ČR o recyklaci při výrobě tepelné izolace
- vliv recyklace na ekorating výrobního závod
- poměr emisí a spotřebované energie na výrobu tepelné izolace vůči emisím a energii ušetřeným díky použití tepelné izolace