Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Otopná tělesa Kermi Stříbro

22. 2. 2016 - V pondělí 22. února 2016 zorganizovala SPŠ Tábor odbornou exkurzi žáků ze tříd 3Sa a 3Sb do firmy Kermi ve Stříbře. Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu Zelený most mezi školou a praxí. Společně s vedoucími Ing. Václavem Korandou a Ing. Soňou Stachovou studenti navštívili moderní firmu Kermi na výrobu designových otopných těles. Firma vyrostla z malé dílny na největšího zaměstnavatele na Tachovsku. Asi 750 zaměstnanců firmy využívá kvalitní sociální politiku podniku.

Žáci si nejprve prohlédli výstavu široké palety vyráběných otopných těles. Dále se v rámci prezentace seznámili s historií firmy, používanými technologiemi, moderními metodami řízení výroby a začleněním do struktury velkého mezinárodního podniku. Některé výrobky vznikly na základě studentských designových soutěží. Všechny výrobky splňují soudobé nároky na úsporu energií při vytápění.

Při vlastní prohlídce závodu studenti viděli moderní způsoby přípravy polotovarů. Výroba je založena zejména na svařování laserem, TIG, MAG a odporovém. Některé prvky se také kapilárně pájejí v peci. Převažující povrchovou úpravou je práškové nanášení barev. Každý výrobek je podroben tlakové zkoušce. Exkurzi absolvovalo celkem 27 žáků a 2 pedagogové.

Fotogalerie: