Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Cementárna Radotín

27. 4. 2016 - Ve středu 27. dubna 2016 zorganizovala SPŠ Tábor odbornou exkurzi žáků Technického lycea druhých a třetích ročníků se zaměřením Stavebnictví nebo Architektura a prvního ročníku učebního oboru Zedník do cementárny v Radotíně. Exkurze se zúčastnilo 52 žáků. Po zapůjčení ochranných prvků (bezpečnostní vesty a přilby) se žáci seznámili s historií cementárny, dnešními technologiemi, moderními metodami řízení výroby a začleněním závodu do struktury velkého mezinárodního podniku. Přístupné části si ve skupinách prohlédli. Viděli i práci zaměstnanců ve velíně, odkud se celý proces výroby řídí, a v laboratořích, kde se nepřetržitě sleduje kvalita vyráběného cementu. Protože mezi priority firma řadí ochranu životního prostředí na principech trvale udržitelného rozvoje, byli žáci na závěr exkurze informováni například o ochraně ovzduší a vody snižováním prašnosti a hluku při výrobě nebo o snižování energetické náročnosti výroby a využívání alternativních surovin, a tím šetření neobnovitelných přírodních zdrojů.

Fotogalerie: