Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

ZEVO Praha-Malešice a Kolektory Praha

21. 3. 2016 - 17 žáků a 2 pedagogové ISŠ technické Benešov se zúčastnili exkurze do firmy ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadu), která provozuje nejznámější pražskou spalovnu v Malešicích. Její výkon je plánován na kapacitu 1 200 000 obyvatel. Je vybavena čtyřmi techno-logicky shodnými a nezávislými linkami na zpracování komunálního odpadu. Každá z těchto linek dodává teplo a elektřinu, přičemž využívá rekuperaci tepla a spalin. Spaliny jsou čištěny v elektrostatických odlučovačích prachových částic s navazující technologií pro rozklad dioxinů a horkou vápennou vypírkou pro odstranění HCl, HF, SO a těžkých kovů. Celkem pracují ve spalovně čtyři kotle, z nichž každý je schopen dodávat do sítě 40 tun páry o teplotě 235 °C za hodinu a přitom zpracuje 15 tun odpadu. Spalování probíhá při teplotě 900–1200 °C. Pára se využívá k vytápění bytových jednotek a současně slouží k pohonu turbogenerátoru na výrobu elektrické energie. Výkon generátoru je 14,7 MW, jeho spotřeba dosahuje 119 t páry za hodinu.

Stejná skupina se zúčastnila exkurze, která byla zaměřena na pražský systém výstavby a provozu podzemních kolektorů. K prohlídce bylo nutné se přemístit výtahem do rozsáhlé sítě podzemních chodeb pod naším hlavním městem, a to do hloubky až 40 m pod povrchem. Tam je vybudován páteřní systém kolektorů, jímž jsou vedeny veškeré kabelové, sdělovací, plynové a vodovodní rozvody, vyjma kanalizačního potrubí, které má svůj vlastní systém chodeb. Celková délka kolektorů dosahuje 92 km. Vstupy do systému jsou ovládány a kontrolovány z velínu na Senovážném náměstí, odkud nepřetržitá služba provádí dozor nad děním v kolektorech. Pražský systém patří k největším na světě. 

Fotogalerie: