Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

SOŠ a SOU Hradec Králové

Každá partnerská škola zapojená do projektu zřídila a využívá ve svých stávajících prostorách specializované pracoviště - odbornou učebnu vybavenou PC sestavou s dataprojektorem a promítacím plátnem, ozvučením a tiskárnou, doplněnou o modely jednotlivých technologií využívání OZE a energetických úspor. Cílové skupině žáků učebních a studijních oborů pomáhá vybavení k lepšímu pochopení problematiky a větší atraktivitě výuky. Pracoviště může sloužit též k pořádání odborných přednášek na danou problematiku pro veřejnost nebo ostatní střední a základní školy příslušného regionu.

V průběhu realizace tak bylo vytvořeno celkem 7 specializovaných pracovišť - odborných učeben na partnerských školách. Principem přitom byla standardizace, tedy jednotné vybavení, aby byla zachována stejná úroveň odborných učeben na každé z partnerských škol. V těchto učebnách probíhala ve sledovaném období výuka (KA01), školy v nich pořádaly workshopy (KA07), přednášky (KA06), případně přehlídky žákovských projektů (KA05), při nichž žáci využívali pořízené vybavení při přípravě a prezentaci svých projektů.

Do odborné učebny SOŠ a SOU Hradec Králové můžete nahlédnout v připojené fotogalerii.

Fotogalerie: