Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Bioplynová stanice Dříteč

16. 3. 2016 - Zemědělská bioplynová stanice Dříteč byla zprovozněna v roce 2013 a výkonem 2000 kW patří v České republice k těm větším zařízením svého druhu. Provozovatelem je Agrokras Energo, s.r.o. Na odbornou exkurzi se do stanice vydala skupina 22 žáků SPŠ, SOŠ a SOU z Hradce Králové, kteří se seznámili s technologií a využitím bioplynu k výrobě elektrické energie. 

Fotogalerie: