Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Heluz Dolní Bukovsko

11. 9. 2015 - Dne 11. září 2015 se 19 žáků druhého ročníku Pozemního stavitelství SPŠ strojní a stavební Tábor zúčastnilo odborné exkurze do výrobního závodu Heluz v Dolním Bukovsku a také navštívili experimentální pasivní dům firmy Heluz na výstavišti v Českých Budějovicích. Nejprve proběhla přednáška v sále firmy, kde byli žáci seznámeni s historií a sortimentem firmy, s využitím jednotlivých konstrukčních prvků (cihel, překladů, stropních prvků, komínových prvků) a s jejich spojováním. Dále jim byly uděleny bezpečnostní pokyny pro pohyb po závodě a byli seznámeni se základními operacemi a postupy, které poté ve výrobních halách viděli. Při prohlídce byl žákům v jedné hale ukázán celý proces výroby od skladů vstupních surovin přes jejich úpravu, rozmělňování, míchání a vlhčení až k výstupu hotových výrobků a jejich broušení a balení. V části, kde se hlína protlačuje přes matrici, aby vznikl požadovaný profil cihly, pracovník té linky sundal vzorek cihly, takže si každý mohl osahat zpracovanou, ještě nevypálenou hliněnou cihlu. V další hale žáci viděli, jakým způsobem vznikají keramické překlady – řazení keramických tvarovek za sebou, ukládání výztuže na distančníky a poté betonáž na vibračním stole. Následně viděli i vázání betonářské výztuže pro složitější prvky a výrobu roletových překladů.

V pasivním domě byli žáci seznámeni se systémem vytápění a rekuperace tepla. V některých místnostech byly vzorové řezy různých konstrukcí pasivního domu, takže studenti viděli nejen povrch konstrukcí, ale i jak to vypadá uvnitř. Dům má inteligentní systém řízení a obsluhy nastavitelný přes počítač, takže si studenti vyzkoušeli, jak funguje dálkové ovládání stínících prvků oken, světel a vytápění.

Fotogalerie: