Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

První celostátní konference projektu Zelený most

Projekt Zelený most mezi školou a praxí má za sebou úvodní etapu, ukončenou celostátní konferencí v Pardubicích. Její hlavní částí bylo jednání delegátů v pátek 23. září ve velkém sále pardubické konzervatoře. Předcházelo jí čtvrteční jednání, při němž si část zúčastněných vyslechla vstup ministra školství Josefa Dobeše a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a také odborné přednášky odborníků z praxe na téma alternativních zdrojů energie a úspor energie ve stavebnictví.

Páteční část konference byla věnována především vyhodnocení předchozí etapy projektu a také harmonogramu činností ve školním roce 2011/2012. Hlavní zprávu přednesl manažer projektu Marcel Gause. Zaměřil se v ní na vyhodnocení aktivit a plnění rozpočtu. Následovaly zprávy jednotlivých věcných manažerů z každé ze sedmi partnerských škol. S příspěvkem vystoupil také zástupce ministerstva životního prostředí Ján Polák.

Pardubická konference měla za cíl motivovat účastníky a řešitele projektu před vstupem do jeho druhé etapy, která zahrnuje období školního roku 2011/2012. V tomto období se uskuteční:

září – celostátní konference
září a říjen – dvě exkurze organizované každou z partnerských škol
leden – workshop žáků v rámci přípravy jejich samostatných projektových úkolů
duben – prezentace výsledků práce žáků na každé z partnerských škol
květen – centrálně organizovaná odborná exkurze
červen – workshop učitelů
srpen – tisk konečné verze výukových textů

(gau)

Fotogalerie: