Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Druhá celostátní konference v Letovicích

Projekt Zelený most mezi školou a praxí, financovaný dotací z ESF a státního rozpočtu ČR, vstupuje do své další etapy. V minulém školním roce absolvovali studenti sedmi partnerských a několika dalších spolupracujících škol pod vedením týmu SPŠ Tábor výuku v sedmi tématech obnovitelných zdrojů energie. Zaměření na využití alternativních zdrojů při vytápění a výrobě elektrické energie vytváří nejen zájem o tzv. zelenou energii mezi současnými středoškoláky, ale současně spojuje jako pomyslný most střední odborné školy s nejnovějšími technologiemi, využívanými v praxi při získávání energetických zdrojů z vodní, větrné nebo tepelné energie Země, případně se zaměřujících na energetické úspory ve stavebnictví. Stranou zájmu učitelů a studentů nezůstává ani biomasa a její využití například v tepelném hospodářství. Obecným cílem je pak výchova k udržitelnému vývoji lidské společnosti. 

Celostátní konference, v pořadí již druhá, se uskutečnila v úterý 25. září 2012 v jízdárně letovického zámku. Přijelo na ni 216 účastníků z celé republiky. Na programu byla jednak zpráva hlavního manažera o dosavadním plnění jednotlivých aktivit projektu, jednak vystoupili za každou z partnerských škol věcný manažer a zástupce studentů se svým vlastním projektem, který zpracoval během studia ve školním roce 2011/2012 v rámci konkrétního modulu, který daná škola zpracovávala ve formě výukových textů a současně ověřovala ve výuce. Ve zprávě věcných manažerů se objevily informace o průběhu výuky, o tvorbě výukových materiálů, o postupném vybavování odborné učebny, o účasti studentů na exkurzích i pořádání workshopů a přehlídek studentských projektů. 

V souladu s harmonogramem plnění aktivit vystoupili na konferenci odborníci z praxe, kteří přednesli celkem pět referátů se zaměřením na udržitelnost vývoje lidské společnosti, na energii jako takovou, na nejnovější trendy ve využití tepelných čerpadel, na soběstačnost škol při řešení energetického hospodářství a na význam elektromobility při dopravě především v městských aglomeracích. 

Podstatné bylo, že se podařilo splnit poslání druhé konference, která měla mít především prezentační význam. To znamená, že se veřejně prezentovaly výsledky více jak roční práce sedmi týmů z partnerských škol. V tom spočíval zásadní rozdíl oproti úvodní konferenci, která se uskutečnila právě před rokem v Pardubicích a jejíž smyslem bylo motivovat zúčastněné učitele a ředitele pozvaných školy, jinými slovy získat je pro myšlenku a cíle projektu. V Letovicích šlo letos o to ukázat přímo na prezentacích studentů před jejich vrstevníky, jak je potřebné vnímat význam a možnosti obnovitelných zdrojů energie a jak se zajímavou formou například prostřednictvím projektové výuky seznámit s jejich využitím. Protože v sále seděly mezi posluchači více jak tři čtvrtiny studentů středních škol, byl tento cíl beze zbytku splněn. 

(gau)
(foto: Marcel Gause / Marek Chládek)

Fotogalerie: