Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Závěrečný workshop hostil Chomutov

Projekt Zelený most mezi školou a praxí dospěl ke svému dalšímu důležitému milníku – třetímu a zároveň poslednímu workshopu odborných učitelů, kteří působí v oblasti vzdělávání ve využití obnovitelných zdrojů energie a úspor energie ve stavebnictví.

Workshop se konal 6. června 2013 v Chomutově. Protože program začal již v 8 hodin, využili zejména moravští účastníci pohostinnost pořadatelské partnerské Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy (ESOZ) Chomutov a přijeli o den dříve. Kdo znal dosud Chomutov jen jako průmyslové město obklopené hnědouhelnými doly, byl příjemně překvapen: workshop probíhal v krásném prostředí přednáškového sálu městské knihovny v historickém centru Chomutova.

Zúčastnili se ho členové projektových týmů – odborní učitelé a věcní manažeři sedmi partnerských projektových škol, dále satelitních škol spolupracujících s projektovými školami na některé dílčí aktivitě, ale také odborná veřejnost – další učitelé, kteří na svých školách učí některý z modulů projektu.

Hlavním cílem workshopu byla výměna zkušeností s výukou sedmi modulů podle vzdělávacích materiálů a metodiky vytvořené v rámci projektu. Každá z partnerských škol má za sebou dva roky výuky „svého modulu“ a rok ověřování jednoho dalšího modulu jiné partnerské školy. Námětů do diskuse tedy bylo bohatě, při ověřování ve výuce vycházely školy ze svých podmínek, mohly tedy ostatním sdělit, co se osvědčilo a co ne. Každému z modulů byl věnován jeden blok.

Kromě toho vyslechli účastníci dvě odborné přednášky. Ing. Robert Karlík pohovořil o nejnovějších trendech v oblasti tepelných čerpadel, Ing. Ladislav Kohout se zaměřil na problematiku větrných elektráren.

ESOZ Chomutov se své role pořadatele a organizátora workshopu zhostila výtečně, rautové občerstvení přispělo k pohodě účastníků, a tak jsme se odpoledne rozjížděli s pocitem, že projekt Zelený most mezi školou a praxí nastartoval výuku v oblasti OZE a úspor energií smysluplným způsobem, který se ve školách zabydlel, a bude pokračovat i po skončení projektu nejen proto, aby byly splněny podmínky udržitelnosti, ale prostě proto, že je to třeba.

Fotogalerie: