Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Workshop v prvním roce udržitelnosti

Během 3 let realizace projektu se uskutečnily 3 společné workshopy (v každém roce jeden) pro realizační tým a odborné učitele zapojených partnerských škol. Hlavním úkolem těchto workshopů byla vzájemná informovanost, výměna zkušeností, příprava celostátní konference. Doprovodnou aktivitou byly vždy 2 přednášky odborníků z firem, vysokých škol apod. na každém workshopu, případně předvedení nejlepšího žákovského projektu pořádající školy. Na cílovou skupinu žáků měla tato aktivita dopad zprostředkovaně, program workshop však byl koncipován tak, aby pozitivně ovlivnil tvorbu výukových materiálů a metodiku výuky na partnerských školách (viz KA01).

V této aktivitě pokračoval realizační tým také v prvním roce udržitelnosti a na červen 2014 naplánoval dvoudenní workshop učitelů s velmi zajímavým programem o vodě jako zdroji energie v Povodí Vltavy. Během dvou dnů měla cca 20členná skupina učitelů z partnerských škol projet na lodi úsek z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou až k Hněvkovické přehradě s tím, že se seznámí s vodními stavbami na Vltavě, s problematikou výroby vodní energie, s dopady staveb na životní prostředí a opatřeními spojenými s ochranou proti povodním. Tíživá finanční situace v přímých výdajích zapojených škol však omezila společné aktivity natolik, že byla akce zrušena a nahrazena jednodenním setkáním v září 2014 v Táboře.

Workshop učitelů WSu 04 v konečné podobě se uskutečnil 4. září 2014 v Táboře. Jeho pořadatelem byla SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670. Program měl dva stěžejní body - jednak vyhodnocení výuky v prvním školním roce po ukončení projektu, jednak vyslechnutí si dvou odborných přednášek (KA06), jejichž tématy bylo v souladu s původním záměrem vodní hospodářství na Vltavě včetně způsobů ochrany obyvatelstva v krizových situacích a tvorba učebních textů pro oblast OZE v nadcházejícím období. Přednášky provázela bohatá diskuse. V závěru se přítomní shodli, že v případě příznivějších finančních podmínek se původně plánovaný program uskuteční na jaře 2015 jako další workshop v rámci udržitelnosti této aktivity.