Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Snižování emisí v dopravě

Ve třetím roce udržitelnosti (1. října 2015 až 30. září 2016) byl seminář spojený s workshopem pro učitele věnován snižování emisí v dopravě. Na přednáškovou část byli do velkého sálu SPŠ strojní a stavební Tábor pozváni také vybraní žáci, vlastní workshop WSu06 pak probíhal jako druhá část programu odděleně pro odborné učitele partnerských škol.

V průběhu dopolední části si účastníci vyslechli dvě přednášky. První byla věnována moderním způsobům spalování směsi ve spalovacím prostoru zážehových a vznětových motorů a také diagnostice spalin včetně zařízení nezbytných pro činnost řídících jednotek motorů. Druhá přednáška byla zaměřena na elektromobilitu jako na protipól ke stávajícímu stavu a alternativní možnost pohonu dopravních prostředků. Současně byla představena jedna z výrazných aktivit pořádající školy, stavba školních elektrovozítek. Právě na ně pak byl zaměřen praktický workshop, určený přítomným pedagogům. V jeho průběhu se seznámili s metodikou, podle níž stavba probíhala, i s vlastním konstrukčním řešením představených vozidel. Důraz byl přitom kladený na zkušenosti SPŠ Tábor se samostatnou činností žáků, kteří stavbu realizovali a kteří vložili do vozítek převážnou část nápadů a podíleli se na jejich designu. V samotném závěru se uskutečnila ukázka jízdních vlastností školních elektromobilů spojená s možností otestovat je osobně.