Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Workshop žáků WSž 02: SPŠ Tábor

V úterý 12. února 2013 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili žákovského workshopu v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí. Workshop se konal v prostorách SPŠ strojní a stavební, Tábor a skládal se ze tří částí.

Na úvod vystoupili zástupci studentů, aby seznámili ostatní s projekty, na kterých pracovali. Poté následovaly dvě odborné přednášky. V první z nich jsme se od Ing. E. Stacha dozvěděli o plánování, stavbě a funkci vodních elektráren. V přednášce čerpal z vlastních zkušeností s organizováním jejich výstavby a ukázal studentům obrázky z realizací. Druhá přednáška byla od Dr. Kvasničkové, která hovořila o trvale udržitelném rozvoji z hlediska ekologie, spotřeby energie a přírodních zdrojů. Přednáška byla doplněna ilustračními schématy a grafy.

Po skončení přednášek se studenti odebrali do odborných počítačových učeben, kde měli za úkol dopracovat své předpřipravené projekty. Druhé ročníky se zabývaly měřením a vyhodnocováním teploty ve školních třídách v průběhu celého týdne, třetí ročníky se zaměřily na spotřebu elektrické energie a energie na vytápění ve svých domácnostech, studenti zhodnotili množství a cenu spotřebovaných energií, a zkusili si najít, zda by změnou dodavatele nemohli dosáhnout úspor. Po skončení práce následovalo občerstvení ve formě rautu a poté se opět všechny třídy společně sešly v kinosále školy k závěrečnému vyhodnocení a shrnutí svých projektů. Jeden student vždy za celou řešitelskou skupinu přednesl výsledky, k nimž studenti společně dospěli.

(Jan Charypar)
(foto: Marcel Gause)

Fotogalerie: