Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Závěrečná celostátní konference

Ve čtvrtek 17. září 2013 se v konferenčním sále hotelu MAS v Sezimově Ústí uskutečnila závěrečná celostátní konference projektu. Přítomno bylo 265 účastníků, z nich 44 absolvovalo pouze část konference, spojenou s prohlídkou jedné ze sedmi vybudovaných odborných učeben na SPŠ Tábor, kde se rovněž uskutečnila jedna z pěti připravených přednášek. Zbylých 221 účastníků absolvovalo celý program konference nebo její část, probíhající v konferenčním sále hotelu MAS v Sezimově Ústí včetně dalších čtyř přednášek. Součástí konference dále byly vedle závěrečné zprávy hlavního manažera projektu příspěvky řešitelů z partnerských škol a prezentace nejlepších žákovských projektů z přehlídek, které se uskutečnily v dubnu a květnu 2013 v rámci monitorovacího období MZ 6. Konference byla určena učitelské veřejnosti z celé ČR (projekt má celorepublikovou působnost), tedy nejen řešitelským týmům z partnerských škol, aby byla zajištěna široká publicita výsledků projektu a jejich využitelnost a dostupnost.

V pořadí třetí celostátní konference se zúčastnili zástupci všech sedmi partnerských škol (řešitelů projektu) a jejich spolupracujících škol. Kromě nich přijali pozvání také zástupci dalších škol, které se o výstupy projektu zajímají a chtěli by jich využít ve své vzdělávací činnosti. Nechyběli ani představitelé NÚV Praha, kteří připravili kompetenční rámce, na jejichž základě byl celý projekt postaven a uveden v život. Hlavním výstupem konference je závěrečná zpráva hlavního manažera, z níž vyplývá, že cíle projektu byly splněny, tzn. byly vytvořeny výukové moduly včetně učebnic a metodiky s evaluačními nástroji, zajišťujícími udržitelnost, dále vznikly a byly vybaveny standardizované učebny na sedmi partnerských školách a beze zbytku byly naplněny klíčové aktivity.

Fotogalerie: