Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Vodní elektrárna Lipno

24. 6. 2015 - Exkurze se zúčastnilo celkem 33 žáků nástavbového studia oborů vzdělávání Provozní technika a Provozní elektrotechnika, dále žáci čtyřletého studia Mechanik elektronik a žáci tříletého studia Elektrikář z benešovské Integrované střední školy technické. Vlastní exkurze začala v infocentru elektrárny Lipno. Zde byl účastníkům promítnut film s informacemi o energetice v ČR, o provozovaných elektrárnách skupinou ČEZ a historii vodních elektráren Lipno I a Lipno II. Následovala prohlídka vnitřních prostor elektrárny, kde bylo možné se seznámit s generátory, s uzávěry přívodů vody, s turbínami a se spodní výpusti vody. 

Fotogalerie: