Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Středisko OZE a elektrárna Hučák v Hradci Králové

Dne 17. června 2013 uskutečnila Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola z Chomutova pro své žáky exkurzi do střediska obnovitelných zdrojů společnosti ČEZ a malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Exkurze se zúčastnilo celkem 71 osob.

Na úvod všichni shlédli film o vodních elektrárnách a dále měli možnost prohlédnout si názorné pomůcky jednotlivých zdrojů obnovitelných energií. Druhou částí exkurze byla návštěva historické, ale stále provozované malé vodní elektrárny Hučák z počátku 20. století.

Elektrárna nostalgicky připomněla um a zručnost našich předků. Přestože se jedná o letité dílo, je její vstupní část – česla vybavena automatickým čističem hrubých nečistot. Vlastní turbosoustrojí zůstalo v původním stavu a je nadále plně funkční.

Text a foto: Bc. Josef Lancoš

Fotogalerie: