Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Spalovna Brno

5. 2. 2014 - Masarykova škola Letovice byla v tomto období při organizování exkurzí nejkativnější. Třetí exkurzi připravila pro své žáky do spalovny SAKO v Brně. Na úvod se žáci prostřednictvím filmu seznámili s činností spalovny a její rekonstrukcí. Poté následovala fyzická prohlídka prostor. Zajímavostí bylo třídění odpadu před vlastním spalováním. Získaná tepelná energie slouží k zásobování okolních bytových jednotek pro zhruba 15 tisíc rodin. Současně se ve spalovně vyrábí elektrická energie pro vlastní spotřebu ve firmě.

Fotogalerie: