Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Malá vodní elektrárna Hučák

20. 9. 2013 - Středisko obnovitelných zdrojů společnosti ČEZ s malou vodní elektrárnou Hučák v Hradci Králové se stalo oblíbeným místem pro exkurze většiny partnerských škol. V tomto monitorovacím období proto nemohlo chybět ve výčtu navštívených míst, a to ani v případě domácí SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Jako obvykle žáci zhlédli film o vodních elektrárnách a dále měli možnost prohlédnout si modely jednotlivých druhů obnovitelných energií. Druhou část exkurze tvořila návštěva historické, ale stále funkční vodní elektrárny Hučák z počátku 20. století.

Fotogalerie: