Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Exkurze do firmy Bambas

24. 3. 2015 - Koncem března navštívila 10 členná skupina žáků třídy E1 Masarykovy střední školy z Letovic firmu Bambas ve Skalici nad Svitavou. Firma zpracovává elektrický odpad a drahé kovy. Okamžitá skladovací kapacita elektroodpadu činí 250 tun (z toho asi 47 tun je nebezpečného odpadu). Kromě toho se zabývá ekologickou likvidací fotovoltaických modulů. Součástí exkurze byla také názorná ukázka přístroje, který prostřednictvím rentgenu odhaluje přítomnost drahých kovů a jejich množství. Žáci viděli tavírnu, provoz s drtiči kovu a ruční dílnu, kde zaměstnanci demontovali a třídili plast, elektrosoučástky s obsahem stříbra, zlata, mědi a dalších drahých kovů.

Fotogalerie: