Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Bioenergetické centrum Roštín

15. 4. 2015 - Bioenergetické centrum Roštín bylo zřízeno pro zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín na Kroměřížsku obnovitelným zdrojem energie při použití slámy jako paliva. Teplárna zásobuje 180 ze 230 domácností obce a v roce 2002 se stalo první svého druhu v ČR.Teplo ze slámy je zhruba o třetinu levnější než to, co vzniká spalováním hnědého uhlí. Centrum navštívilo 26 žáků pod vedením Bc. Romana a Mgr. Nevřalové ze Střední školy - Centra odborné přípravy technickho Kroměříž.

Fotogalerie: